Porady

Emerytura dla matek już od 1 stycznia 2019! Jakie warunki trzeba spełnić?

Emerytura dla matek już od 1 stycznia 2019! Jakie warunki trzeba spełnić?

Od 1 stycznia 2019 roku, zaczną obowiązywać przepisy dotyczące przyznania minimalnej emerytury dla matek, które urodziły i wychowały co najmniej czwórkę dzieci.

Kobiety, które spełniają ten warunek, nigdy nie pracowały i nie mają stażu pracy, otrzymają minimalną emeryturę, czyli 1 000 zł.

Jest to tzw. „matczyna emerytura”.

Świadczenie przysługuje pod warunkiem zamieszkiwania na terytorium Polski w trakcie jego pobierania. Nie będzie go natomiast mogła pobierać:

– osoba, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub której sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej;

– w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowania małoletnich dzieci;

– gdy po przyznaniu świadczenia osoba która je pobiera jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności lub przebywa w całodobowych placówkach odwykowych dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

O świadczenie z zasady mogą się ubiegać kobiety, które skończyły 60 lat. W razie śmierci matki dzieci lub porzucenia prze nią dzieci z prawa do świadczenia skorzysta ich ojciec, który osiągnął 65 lat.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.